Coachen met harde resultaten


Rennende medewerkers

Herkent u het beeld van alsmaar doorrennende medewerkers? U maakt zich zorgen over de mensen én eigenlijk ook wel over de resultaten.
Maar u bent druk en het is ook de vraag of u de aangewezen persoon bent om diepgaand met de problemen van uw medewerkers bezig te zijn.

Het lijkt een beeld van vroeger tijden. Een man of vrouw waar je met al je vragen terecht kon. Die naar je luisterde, je begreep en je hielp. Waar je blind op kon vertrouwen. Die je zekerheid gaf. En opbouwende kritiek. Waardoor je vleugels kreeg.
Coaches avant la lettre. Het lijkt wel of zulke biechtvaders en – moeders van de aardbodem verdwenen zijn. Terwijl we er in deze hectische tijden juist zo’n behoefte aan hebben.

Dit belangrijke – inmiddels geprofessionaliseerde -  werk kan ik voor u doen. Als het om coaching gaat kan ik u een bewezen en gegarandeerde oplossing aanbieden. De aanpak gaat van intakegesprek tot slotevaluatie, in heldere stappen recht op het doel af.

Ik heb 25 jaar ervaring in coaching. Ik coach met name professionals en (strategisch) management.


Harde resultaten

Het duurzame succes van organisaties wordt bepaald door prestaties van de medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn deze niet gemakkelijk te vinden.
Dit betekent dat het van groot belang is te investeren in de kwaliteit en het behoud van de huidige medewerkers. En dat doe je met coaching. Het rendement van coaching is beduidend groter dan dat van cursussen en trainingen. In mijn coaching ga ik in op de eigen problematiek van een persoon of team in relatie met de specifieke context van de eigen organisatie. Anders gezegd: mijn coaching is maatwerk. En omdat altijd wordt gewerkt in relatie met de organisatiedoelen levert de coaching harde resultaten op! Het effect van de coaching is zichtbaar in veranderd gedrag.

Coachen is de kunst van het vragen stellen. Mensen worden uitgenodigd, gestimuleerd en ‘gedwongen’ zelf oplossingen te bedenken en te realiseren. Het probleemoplossend vermogen neemt toe en daarmee zijn resultaten duurzaam.

Doordat mensen leren met andere ogen naar zichzelf te kijken wordt het proces van het coachen gaandeweg als positief ervaren.
Het maakt mensen vitaler, zelfbewuster, vrijer en daarmee succesvoller, doordat zij zich meer toegerust weten voor hun taak. Dit komt het werkplezier zeer ten goede.


Coaches avant la lettre

Meer weten over coachen in vroeger tijden? Klik op "coaches avant la lettre"