Diensten


Individuele Coaching


Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Dat zijn de vragen waar veel mensen mee worstelen.
Het sparren daarover met een professionele coach versnelt het proces van het “out of the box” denken en van zelfinzicht.
Zonder inzicht en zelfkennis bestaat effectief functioneren niet.
Doordat patronen in denken en handelen worden herkend en doorbroken wordt een mens vrijer en kan nieuw gedrag geleerd worden.

Enkele voorbeelden.

› Management
Een manager moet in staat zijn een prettig werkklimaat te creëren en tevens klip en klaar op resultaten te sturen. In veel sectoren is een voortdurend proces van veranderen gaande. Medewerkers te overtuigen van nut en noodzaak en geïnspireerd te houden stelt bijzondere eisen aan leidinggeven. Het gaat om ombuigen van weerstand naar actief meedoen. Dit veronderstelt van de manager hard sturen op resultaten en tegelijkertijd zorgzaam in de relatie te zijn. Dat is niet gemakkelijk en sommigen hebben daar veel moeite mee. Hulp van buiten is daarbij nuttig.

› Medewerkers
Voor een medewerker spelen motivatieproblemen en een verminderde loyaliteit met de organisatie. Dit gaat ten koste van het functioneren.
Voor deze medewerker kan coaching betekenen de veranderende werksituatie in harmonie te brengen met de oorspronkelijke drive. Dit is een belangrijk thema in de non profit sector. Tijdig en zo mogelijk preventief hiermee bezig zijn maakt energie vrij en voorkomt burn out.

› Nieuwe job of functie
Ook voor wie aan een nieuwe baan of functie begint is coaching uiterst nuttig.
Het helpt door de bomen het bos te zien; je te hoeden voor het stellen van te hoge eisen aan jezelf en te hoge verwachtingen te wekken. Dat zijn precies de zaken die belemmerend zijn voor het snel ingewerkt raken en daadwerkelijk presteren.


Teamcoaching


Teamcoaching kan gericht zijn op:

• het helder krijgen van een visie in relatie tot de organisatiedoelstellingen
• zicht hebben op en trainen van vaardigheden om die visie en doelen te bereiken
• uitdragen van gemeenschappelijke waarden; elkaar daarop aanspreken
• het verbeteren van de samenwerking

Een team is meer dan de optelsom van individuele leden. De ondersteuning is erop gericht teamleden bewust te maken van hoe zij onderling communiceren en acteren en welk effect dit heeft op de resultaten.
Het geeft een geweldige upswing wanneer een team leert de onderlinge verschillen in visie en aanpak te benutten en te stroomlijnen. Dat levert een aanzienlijk groter resultaat. De spanning gaat eruit en erkenning, waardering en plezier erin.

In veel teams spelen onderhuidse spanningen. Dit kan te maken hebben met gebeurtenissen in het verleden, conflicten, het niet eens zijn over onderwerpen of werkwijzen. Deze spanningen vergen doorgaans veel energie ten koste van het presteren. In teamcoaching wordt hieraan expliciet gewerkt.